Bloemendalerpolder

Naam bronhouder : 

gemeente Muiden

Plangebied

Bloemendalerpolder

Fase:

tranche 10

Tranche: 

art. 7c

Doel omgevingsplan : 

het mogelijk maken van de bouw van 2.750 woningen gekoppeld aan de ontwikkeling van een groenblauwe structuur, onder verantwoordelijkheid van marktpartijen binnen kaders op hoofdlijnen.

Reden aanvraag :

behoefte aan flexibiliteit:

  • langere doorlooptijd
  • in toepassing Wet geluidhinder.

Meer informatie :

bloemendalerpolder.com

Muiden en Weesp – Bloemendalerpolder

In de Bloemendalerpolder wordt de bouw van maximaal 2.750 woningen gekoppeld aan de ontwikkeling van een groenblauwe structuur. Marktpartijen zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de totale gebiedsontwikkeling binnen afspraken op hoofdlijnen. Bij deze ontwikkeling past geen strak ruimtelijk keurslijf maar flexibiliteit. De gemeenten willen een langere doorlooptijd en ruimte om flexibel in te spelen op de strakke kaders van de Wet geluidhinder. Het ontwikkelingsconcept is innovatief, de koppeling van rood (woningen) aan blauw (water) en groen (natuur en landschap) duurzaam en de totale ontwikkeling stimuleert de economie.