Spoorzone

Plangebied

gebied rond spoorstation

Fase:

tranche 10

Tranche: 

art. 7c

Doel omgevingsplan :

  • herontwikkeling met onder meer vervoersvoorzieningen, winkels, hotels, horeca, bedrijvigheid en wonen,
  • betrouwbare juridische basis voor plannen,
  • op gang helpen economische ontwikkeling,
  • hergebruik van voormalige stortplaats.

Reden aanvraag :

bestemmingsplan:

  • heeft een te korte geledingsduur,
  • is te weinig flexibel
  • vraagt teveel duidelijkheid vooraf

Meer informatie :

www.Culemborg.nl

Culemborg – Spoorzone

De Spoorzone in de gemeente Culemborg bestaat aan de westzijde uit een gesloten stortplaats en verlaten bedrijfsterrein. De gemeente wil het gebied rond het NS-station samen met commerciële partijen herontwikkelen met vervoersvoorzieningen, winkels, hotels, horeca, bedrijvigheid, wonen, etc. De ontwikkeling vergt een lange doorloop en flexibele invulling waarin ruimte is voor marktontwikkelingen die nu nog niet bekend zijn. Het bestemmingsplan kent daarvoor een te korte geldingsduur, is te weinig flexibel en vraagt teveel duidelijkheid vooraf. Het experiment moet daarvoor de betrouwbare juridische basis verschaffen. Deze innovatieve aanpak moet de economische ontwikkeling op gang helpen. Een specifiek punt van duurzaamheid is dat het plan het hergebruik van een voormalige stortplaats mogelijk maakt.