Havenkwartier

Naam bronhouder : 

gemeente Assen

Plangebied

Havenkwartier

Fase:

art. 7c (was eerder 7b in tranche 6, maar gemeente wil graag experimenteren met Omgevingswet)

Tranche:  

tranche 8

Doel omgevingsplan :

uitvoering geven aan structuurvisie FlorijnAs, een lokaal project met nationale betekenis op grond van de Afdeling 7 van Hoofdstuk 2 van de Chw.

Reden aanvraag : 

gemeente wil graag experimenteren met bestemmingsplannen met een bredere reikwijdte vooruitlopend op de omgevingswet.

Meer informatie :

www.florijnas.com/

Assen-Havenkwartier

In de zesde tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet is voor het bestemmingsplan «Havenkwartier» van de gemeente Assen een maximale geldingsduur van twintig jaar opgenomen (artikel 7b). In het kader van de zevende tranche heeft Assen aangegeven graag mee te willen doen met het experiment met de bestemmingsplannen met een bredere reikwijdte (vooruitlopend op de Omgevingswet). Dit verzoek kwam echter te laat om het nog te kunnen verwerken. In de achtste tranche wordt het project alsnog opgenomen in artikel 7c. Aangezien voor de bestemmingsplannen die op basis van dat artikel worden opgesteld eveneens een maximale termijn van twintig jaar geldt, is het niet langer nodig om het bestemmingsplan «Havenkwartier» in artikel 7b te vermelden.