Omgevingsvisie Meerssen

Plangebied:

Grondgebied dekkend

Fase:

ontwerp

Tranche:

8e tranche

Kenmerken:

Stimuleren en faciliteren ontwikkelingen, innovatieve opbouw digitale verbeelding, samenvoegen verschillende beleidsnota`s, benadering objecten naar tekst, schrijven teksten omgevingsvisie, meenemen burgers, initiatiefnemers, bestuur en ambtelijke organisatie in traject.

Algemeen:

Omdat het Structuurplan van Meerssen dateert uit 1986 en aan herziening toe is, heeft het gemeentebestuur van Meerssen besloten deze te vervangen en wel door een toekomstbestendige omgevingsvisie, gebaseerd op de nieuwe Omgevingswet.

Meerssen is daarmee een van de eerste gemeenten in Nederland die een dergelijke brede omgevingsvisie ontwikkelt.
De omgevingsvisie vervangt niet alleen het (ruimtelijke) structuurplan, maar ziet ook op de andere deelterreinen van de fysieke leefomgeving zodat geen sprake (meer) is van bijvoorbeeld een separaat natuurbeleidsplan, milieubeleidsplan en verkeers- en vervoersplan, maar van één integrale visie.

De omgevingsvisie biedt zo een samenhangende toekomstvisie voor een duurzame ontwikkeling van de gemeente voor wat betreft de fysieke leefomgeving.

De omgevingsvisie zal gaan gelden voor het hele grondgebied. Een belangrijk aspect is het stimuleren en aanjagen van nieuwe ontwikkelingen.

Tonnaer stelt de omgevingsvisie samen met de gemeente op en zorgt voor een innovatieve manier van digitale verbeelding. De visie zal gebiedsgericht geraadpleegd kunnen worden, maar de informatie kan ook thematisch benaderd worden. Daarbij moet gedacht worden aan thema’s zoals Archeologie en cultuurhistorie, Bevolking en wonen, Economie, Infrastructuur, Maatschappelijk, Milieu e.d. Door deze digitale opzet kan de informatie via verschillende invalshoeken (beleidsgericht, ondernemer die bepaalde mogelijkheden onderzoekt, burger die wil weten wat rondom zijn eigendom kan gaan gebeuren etc.) worden opgevraagd.

De interactie tussen verbeelding en tekst komt op deze manier nog beter tot zijn recht.

Verbeelding Omgevingsvisie Meerssen

Omgevingsvisie Meerssen

Tercera en Tonnaer zijn betrokken geweest bij het maken en de visualisatie van deze omgevingsvisie

Wil u weten wat wij kunnen weten voor uw organisatie neem dan contact met ons op.