Omgevingsplan de Kade te Maassluis

Naam bronhouder : 

gemeente Maassluis

Plangebied

grondgebied dekkend

Fase:

14e tranche

Tranche: 

art. 7c

Algemeen:

In opdracht van een projectontwikkelaar maken we het Omgevingsplan De Kade in de gemeente Maassluis. Dit betreft een huidig bedrijventerrein dat omgezet wordt naar een gemengd woon- en werkgebied. Het omgevingsplan maakt deze transformatie mogelijk op een zo flexibel mogelijke manier, binnen duidelijke randvoorwaarden. Die randvoorwaarden worden opgesteld vanuit doelstellingen voor het gebied, op basis waarvan concrete bouwstenen voor de ontwikkeling gelden. De kwaliteit van het gebied en een goed woon- en leefklimaat staan daarbij voorop.