Omgevingsplan Bussum

Naam bronhouder: 

gemeente Bussum

Plangebied:

Grondgebied dekkend

Fase:

voorontwerp

Tranche:

8e tranche

Kenmerken:

Deregulering, vereenvoudiging en het zoveel mogelijk integreren van alle bestaande regels op het gebied van de fysieke leefomgeving

Algemeen:

De voormalige gemeente Bussum heeft zich aangemeld in het kader van de Crisis- en herstelwet voor het toen nog grondgebied dekkende ‘Omgevingsplan Bussum’. Overigens moeten we formeel spreken van een “bestemmingsplan met verbrede reikwijdte” omdat het plan gebaseerd is op de Crisis- en herstelwet. Maar feitelijk is het een experimenteel omgevingsplan, waarbij we vooruitlopen op de Omgevingswet.

Aan het concept voor het Omgevingsplan Bussum is volop gewerkt. Door de fusie van Naarden, Muiden en Bussum tot de gemeente Gooise Meren heeft dit project lang stil gelegen. Na de zomer 2016 wordt dit weer opgepakt. Het omgevingsplan Bussum kent grotendeels een beheersmatig karakter, voor de bestaande woonwijken, beschermde dorpsgezichten, het centrumgebied, de spoorzone, het bedrijventerrein en de overige gebieden binnen de gemeente. Doelstellingen voor het omgevingsplan zijn deregulering, vereenvoudiging en het zoveel mogelijk integreren van alle bestaande regels op het gebied van de fysieke leefomgeving. Daarbij ontstaat meer flexibiliteit en meer ruimte voor kleine initiatieven: geen starre regels meer, maar waar mogelijk een globalere regeling. Ook het optimaal raadpleegbaar maken van het plan voor alle mogelijke partijen die het plan gebruiken is een belangrijk doel. Dit laatste, maar zeker ook het integreren van zoveel mogelijk regelingen (en het daarmee ten volle benutten van de verbrede reikwijdte) maakt het Omgevingsplan Bussum tot een bijzonder plan.

Omgevingsplan bussum – Gemeente Bussum

Omgevingsplan bussum - Gemeente Bussum