Buitengebied

Naam bronhouder : 

gemeente Leudal

Plangebied

Fase:

voorontwerp

Tranche: 

art. 7c

Doel omgevingsplan :

kaders geven voor het stimuleren en structureren van de:

  • transitie van overwegend agrarische bedrijven naar met het agrarische bedrijf gecombineerde functies en niet-agrarische functies die in de plaats komen van agrarische bedrijven
  • schaalvergroting van agrarische bedrijven door overname van stoppende bedrijven

Reden aanvraag :

experimenteren met bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

Meer informatie :

https://www.leudal.nl

Buitengebied – gemeente Leudal  (10e tranche, nog in behandeling)

De gemeente Leudal beslaat 16 kernen en een omvangrijk buitengebied. In het buitengebied vindt een transitie plaats van overwegend agrarische bedrijven naar met het agrarische bedrijf gecombineerde functies en niet-agrarische functies die in de plaats komen van agrarische bedrijven. Daarnaast vindt er een schaalvergroting plaats van agrarische bedrijven door overname van stoppende bedrijven. De gemeente wil met een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte experimenteren met de mogelijkheden van het omgevingsplan om de transitie te stimuleren en te structureren. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad in het bestemmingsplan de kaders voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen zal geven en dat het college van burgemeester en wethouders binnen die kaders via delegatie de mogelijkheid krijgt om onderdelen van het bestemmingsplan te wijzigen.