Automotive Campus

Naam bronhouder : 

gemeente Helmond

Plangebied

Fase:

10e tranche, nog in behandeling

Tranche: 

art. 7c

Doel omgevingsplan :

  • integreren natuur en economie op het campusterrein
  • introduceren collectief parkeersysteem
  • verdergaand toepassen duurzame energie

Reden aanvraag :

behoefte aan instrumentarium dat verder reikt dan ‘een goede ruimtelijke ordening’

Meer informatie :

https://www.automotivecampus.com

Automotive Campus – gemeente Helmond (10e tranche, nog in behandeling)

De Automotive Campus in Helmond is een reeds bestaand bedrijventerrein waar innovatiebedrijven en onderwijs- en onderzoeksinstellingen zijn gevestigd. Het terrein is deels gelegen op een voormalige stortlocatie. In de directe nabijheid van de campus ligt het Coovels bos, onderdeel van de EHS en over het terrein loopt de ecologische verbindingszone “De Schootenseloop”. De aanwezigheid van de voormalige stortplaats zorgt voor beperkingen in het gebruik van het terrein en een verplichting tot monitoring. De aanwezige natuur biedt mogelijkheden om natuur en economie op het campusterrein te integreren. Verder wil de gemeente een nieuw collectief parkeersysteem introduceren en verdergaande toepassingen van duurzame energie stimuleren. Hiertoe zijn regels nodig die verder reiken dan ‘een goede ruimtelijke ordening’. De gemeente wil de mogelijkheden die het toekomstige omgevingsplan biedt om ook andere aspecten van de fysieke leefomgeving te reguleren nu al toepassen in het bestemmingsplan voor het campusterrein.