De Scheg

Naam bronhouder : 

Gemeente Amstelveen

Plangebied

zuidelijk van Westwijk

Fase:

10e tranche

Tranche: 

art. 7c

Doel omgevingsplan:
– realiseren van 800 woningen

Reden aanvraag:
– voorbeeldproject energiezuinig bouwen

Meer informatie:https://www.amstelveen.nl/web/Wonen-en-Leven/Wijken-en-wijkverbetering/Bouwprojecten/Scheg-Noorderlegmeerpolder.htm

De Scheg – gemeente Amstelveen (10e tranche, nog in behandeling

De Scheg ligt ten zuiden van de Amstelveense wijk Westwijk en is het laatste uitleggebied van Amstelveen. Het gebied is bruto ongeveer 50 hectare groot. De gemeente voert geen actief grondbeleid en heeft zelf slechts één perceel van 1,5 hectare in bezit. Het gebied is van oudsher een tuinbouwgebied en de doelstelling van de gemeente is om het gebied op een organische manier om te vormen tot een woonwijk. Amstelveen is een gewild woongebied. Met een woonwijk van 800 woningen kan een redelijke en continue bouwstroom worden bereikt. De Scheg wordt gezien als voorbeeldproject voor energiezuinig bouwen in de Metropoolregio Amsterdam. Er is inmiddels gekozen om te werken met het relatief nieuwe instrument “GPR-Stedenbouw”. Dit instrument kijkt verder dan alleen energie, maar kent ook andere pijlers waarop gescoord kan worden, waaronder ruimtelijke inrichting, gezondheid, gebruikswaarde en toekomstwaarde. In de Scheg wordt gefocust op de pijlers gebruikswaarde en toekomstwaarde, terwijl de pijler ‘energie’ extra aandacht krijgt.