Objectgericht schrijven

Omgevingswet Maastricht

Implementatie van de Omgevingswet is een omvangrijk traject. De gemeente Maastricht heeft hierbij ondersteuning gevraagd bij Tonnaer. Het gaat hierbij enerzijds om inhoudelijke ondersteuning, bijvoorbeeld bij het opstellen van het plan van aanpak voor de implementatie en voor de verschillende producten en het maken van procesbeschrijvingen. Anderzijds gaat het om ondersteuning bij de procesmatige kant, wat kan bestaan uit het analyseren van de werkwijze en processen, het geven van trainingen etc.

Het omgevingsplan digitaal

Er is veel onduidelijkheid over de presentievorm van het omgevingsplan: hoe wordt het opgbouwd en hoe komt het eruit te zien? Daarnaast wordt er wel eens twijfel uitgesproken over haalbaarheid van een toegankelijke verbeelding van een dergelijk integraal plan. Daarom heeft Geonovum, in opdracht van het Ministerie, door Tonnaer, Tercera en Macaw een viewer voor omgevingsplannen laten bouwen

De viewer toont een fictief omgevingsplan, gebaseerd op het concept-omgevingsplan van de gemeente Bussum. Dit omgevingsplan kenmerkt zich door de brede reikwijdte die gevonden wordt door het integreren van zoveel mogelijk regelingen (verordeningen) op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Omgevingsplan digitaal? Werkafspraak beschikbaar

www.geonovum.nl | 07-05-2015

Geonovum heeft samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Kadaster een werkafspraak ontwikkeld die ingaat op de ontsluiting van de informatie van het bestemmingsplan conform Crisis- en herstelwet (Chw) via Ruimtelijkeplannen.nl.

Voor het digitaal ontsluiten van het Chw bestemmingsplan maakt de gemeente de keuze in hoeverre de inhoud van het bestemmingsplan via Ruimtelijkeplannen.nl raadpleegbaar is en op welke wijze het authentieke plan interactief wordt gepresenteerd. In deze werkafspraak worden twee opties omschreven:

1. Uitvoering met behulp van een contour op Ruimtelijkeplannen.nl            

De gemeente stelt een contour met daaraan gekoppeld pdf´s van kaart, toelichting en regels beschikbaar  die via Ruimtelijkeplannen.nl raadpleegbaar is; via een andere weblocatie stelt de gemeente het Chw bestemmingsplan op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar.

2. Uitvoering met behulp van een interactief raadpleegbaar plan op Ruimtelijkeplannen.nl

De gemeente stelt het Chw bestemmingsplan beschikbaar als authentiek plan waarvan de volledige inhoud via Ruimtelijkeplannen.nl interactief raadpleegbaar is.

Dit is vastgelegd en nader toegelicht in een werkafspraak. Vanaf publicatie van deze werkafspraak tot het tijdstip van inwerkingtreden van vernieuwde RO Standaarden of omgevingswetstandaarden dan wel nader bericht van de beheerder van de RO Standaarden geldt deze werkafspraak.
Lees meer…
https://www.geonovum.nl/nieuws/werkafspraak-chw-bestemmingsplan-digitaal-beschikbaar-stellen

Helmond Automotive Campus

Enschede – Binnensingelgebied

Eindhoven Brainpark

Veghel CHV-terrein